Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κατασκηνώσεις Δήμου Αθηναίων στον Αγ.Ανδρέα. Προθεσμία εγγραφών

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

Ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει και φέτος την ευκαιρία στα παιδιά του Δήμου να διασκεδάσουν και να πάρουν μια πρώτη γεύση από καλοκαιρινές διακοπές στις οργανωμένες εγκαταστάσεις με κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα. Το πρόγραμμα «Παιδικές εξοχές» αφορά παιδιά ηλικίας 6-12 ετών τις Α’ & Β’ περιόδους, (γεννημένα μεταξύ 2008-2014) και ηλικίας 13-15 ετών (γεννημένα μεταξύ 2005-2007) για την Γ’ περίοδο για τα παιδιά δημοτών, κατοίκων και δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου της Αθήνας.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη κατασκηνωτική περίοδο 2020.

Δικαιούχοι για δωρεάν συμμετοχή σε μια περίοδο, είναι κατά προτεραιότητα τα παιδιά δημοτών, κατοίκων και δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Α: ΑΦΙΞΗ : Πέμπτη 25/06/2020       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : Πέμπτη 09/07/2020 (Για παιδιά 6-12 ετών)
Β: ΑΦΙΞΗ : Δευτέρα 13/07/2020      ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : Δευτέρα 27/07/2020 (Για παιδιά 6-12 ετών)
Γ: ΑΦΙΞΗ : Παρασκευή 31/07/2020 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : Παρασκευή 14/08/2020  (Για παιδιά 13-15 ετών)

Δ: ΑΦΙΞΗ : Τρίτη 18/08/2020          ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : Πέμπτη 27/08/2020 (Α.Μ.Ε.Α.)


Οι εγγραφές των παιδιών θα γίνονται στις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες μόνο από τους γονείς ή τους έχοντες την επιμέλεια με δικαστική απόφαση, οι οποίοι θα φέρουν υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα δηλώνοντας την επιθυμία τους να συμμετέχουν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις του Δήμου μας και υπογράφοντας στο σχετικό έντυπο σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Α,΄Β΄ & Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΙ : 06/04/2020 - 08/05/2020

Οι εγγραφές θα γίνονται στις 7 Δημοτικές Κοινότητες, όπως αναφέρονται παρακάτω στα σημεία αναχώρησης. Οι εγγραφές για παιδιά και γονείς δημοτικών υπαλλήλων θα γίνουν στα γραφεία του Τμήματος Παιδικών Εξοχών.

Οι εγγραφές ΑΜΕΑ (Δ' Περίοδος) και ατόμων των Φορέων που θα φιλοξενηθούν, θα γίνουν στα γραφεία του Τμήματος Παιδικών Εξοχών (στην Αθήνα - Ηπείρου 70 & Λιοσίων 6ος όροφος - ή στον Αγ. Ανδρέα Αττικής) από εκπροσώπους των Συλλόγων-Φορέων τους και όχι από τους γονείς τους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΙΣ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα.
2. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού.
3. Ιατρική βεβαίωση, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.
4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αφορά πιστοποιητικό που εκδίδεται ΜΟΝΟ από το Τμήμα Έκδοσης Πιστοποιητικών δηλαδή από το Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Αθηναίων, Αθηνάς 63- είσοδος από οδό Κλεισθένους) (Προσοχή: όχι πιστοποιητικό /ληξιαρχική πράξη γέννησης και όχι βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από Υπ. Εσωτερικών)
6. Σε περίπτωση διαζυγίου, δικαστική απόφαση που ορίζει τον έχοντα την επιμέλεια του παιδιού.
7. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για κατοίκους του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ένας πρόσφατος λογαριασμός (ΔΕΗ ή άλλος πάροχος, είτε ΟΤΕ ή άλλος πάροχος, είτε ΕΥΔΑΠ, είτε ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) ή αντίγραφο του Ε9.
Οι εγγραφές για παιδιά δημοτικών υπαλλήλων θα γίνουν στα γραφεία του Τμήματος Παιδικών Εξοχών ((Ηπείρου 70 & Λιοσίων, 6ος όροφος).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Για την εγγραφή των παιδιών των αλλοδαπών στις κατασκηνωτικές αποστολές για τις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ, εκτός όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω απαιτούνται επιπλέον και :

1. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού.
2. Ιατρική βεβαίωση, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό, ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.
3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδίδεται ΜΟΝΟ από το Τμήμα Έκδοσης Πιστοποιητικών (Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Αθηναίων, Αθηνάς 63- είσοδος από οδό Κλεισθένους). (Προσοχή: όχι πιστοποιητικό/ληξιαρχική πράξη γέννησης και όχι βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από τα ΚΕΠ.)
5.Φωτοτυπία του διαβατηρίου του γονέα που πραγματοποιεί την εγγραφή.
6.Φωτοτυπία του διαβατηρίου του παιδιού.
7.Φωτοτυπία της άδειας παραμονής του γονέα που πραγματοποιεί την εγγραφή.
8.Φωτοτυπία της άδειας παραμονής του παιδιού.
9.Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για κατοίκους του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ένας πρόσφατος λογαριασμός (ΔΕΗ ή άλλο πάροχο, ΟΤΕ ή άλλο πάροχο, ΕΥΔΑΠ, ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ), ή αντίγραφο του Ε9.

Σημ. Τα παραπάνω ταξιδιωτικά έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ

Τέλος, για εγγραφή παιδιών των οποίων οι γονείς έχουν υποβάλει αίτημα για άσυλο ή βρίσκονται στην διαδικασία υποβολής σχετικού αιτήματος, γίνονται δεκτά τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο τρίπτυχου αιτούντος ασύλου (εν ισχύ) και σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα, αντίγραφο εγγράφου προ-καταγραφής από την Υπηρεσία Ασύλου
2. Φωτοτυπία του διαβατηρίου του γονέα που πραγματοποιεί την εγγραφή.
3. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού.
4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς.
5. Ιατρική βεβαίωση, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.

6.Φωτοτυπία του διαβατηρίου του παιδιού.

 

Σημ. Τα παραπάνω ταξιδιωτικά έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς ή αντίστοιχα οι έχοντες αρμοδίως την επιμέλεια των παιδιών, κατά την διαδικασία εγγραφής θα ενημερωθούν για τον κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών και θα υπογράψουν τις σχετικές άδειες συμμετοχής των παιδιών.

 

Ενημερώνουμε ότι δεν θα υπάρξουν επί τόπου εγγραφές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών και τυχόν κενές θέσεις φιλοξενίας, που θα προκύψουν μετά τις εγγραφές των δικαιούχων, για τις οποίες θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στις κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες, θα διατεθούν βάσει κοινωνικών κριτηρίων ή οικονομικής συμμετοχής σύμφωνα με τα τροφεία που ορίζει η Κ.Υ.Α.: 60060/1875/2020.

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Η αναχώρηση όλων των κατασκηνωτών και η επιστροφή τους θα γίνεται από και προς τις Δημοτικές Κοινότητες υπό την επιμέλεια των υπευθύνων των Δημοτικών Κοινοτήτων .
1η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Πλ. Ηρώων 3, Πλ.Ψυρρή. Τηλ. 210-5277951
2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Υμηττού 251, Παγκράτι Τηλ. 210-7564795-210 7567860
3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τριών Ιεραρχών 74, Πετράλωνα Τηλ. 210 3421994
4η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Λένορμαν & Αλεξανδρείας 35, Κολωνός Τηλ. 210 5157553
5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Πατησίων 237, Πλ. Κολιάτσου Τηλ. 210 8623320
6η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Θήρας 31, Πλ. Αμερικής Τηλ. 210 8668162
7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Πανόρμου 59, Αμπελόκηποι Τηλ. 210 6998834

Η παράδοση και παραλαβή των παιδιών θα γίνεται μόνο από τους γονείς ή τους νομίμως κατέχοντες την κηδεμονία αυτών ή τους έχοντες εξουσιοδότηση προς τούτο.